Monday, November 9, 2009

လူ႔အဆင္႔အတန္းႏွင္႔ လူ႔တန္ဖိုး…

လူ႔အဆင္႔အတန္းကို မည္သုိ႔တုိင္းတာမည္နည္း၊ မည္သည္႔႔ပုံစံခြက္နဲ႔ ခြဲျခားႏုိင္မည္နည္း။လူ႔အဆင္႔အတန္းကို လူေတြက သတ္မွတ္ျခင္းလား သို႔တည္းမဟုတ္ လူအဆင္႔အတန္းကပဲ လူေတြကို ခြဲျခားေနျခင္းလား ဆန္းစစ္ရန္လုိအပ္ေပသည္။
မ်ားေသာအားျဖင္႔လူအမ်ားစုသည္ ေငြေၾကး ဥစၥာပစၥည္းၾကြယ္ဝခ်မ္းသာမွဳ၊ ရာထူးဂုဏ္ရွိန္တန္ခိုးအာဏာ၊ ေဆြမ်ိဳးအင္အား စသည္တုိ႔နွင္႔ လူ႔အဆင္႔အတန္းကို တုိင္းတာေလ႔ရွိၾကပါသည္။ ပညာတတ္ လူတန္းစားမ်ားသည္ ပညာအရည္အခ်င္း ဘြဲ႔ရာထူး တုိ႔ႏွင္႔ တိုင္းတာေလ႔ရွိၾကပါသည္။
သတ္မွတ္ျခင္း၏ ေနာက္ကြယ္တြင္….ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝမွဳနဲ႔ မိ္မိတို႔ကိုယ္ကို မိမိတို႔ အဆင္႔အတန္းျမင္႔သည္ဟုသတ္မွတ္ေလ႔ ရွိေသာလူခ်မ္းသာ လူ႔ဘူဇြာ အမ်ားစုသည္ မ်ားေသာအားျဖင္႔ အလွဴအတန္း ရက္ရက္ေရာေရာ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင္႔ လူအမ်ားသိျမင္ေအာင္ ၾကြားလုံးထုတ္ေလ႔ရွိပါသည္။ အမွန္စင္စစ္ လူအမ်ား၏ေနာက္ကြယ္တြင္ လက္တဖက္က ေပးလွဴျပီး တျခားလက္တဖက္က ျပန္လည္ခုိးယူ နွိဳက္ယူေနၾကသည္မွာ ထိုသူတို႔သတ္မွတ္ထားေသာ လူ႔အဆင္႔အတန္း ျဖစ္နိုင္ေပသည္။
ေဆြစဥ္မ်ိဳးဆက္ တန္ခိုးအာဏာ အရွိန္အဝါ ၾကီးမားမွဳနဲ႔ အစဥ္အျမဲ ဂုဏ္ယူေလ႔ရွိေသာ လူကုံထံလူေပၚလူေဇာ္ တို႔သည္ အျမဲတေစ ပြဲလမ္းသဘင္ ပါတီ အခန္းအနားတို႔တြင္ ေခါင္းေပါင္းစ တလူလူ ပုဝါနွစ္စ စုံခ်၍ မိန္႔မိန္႔ၾကီး ျပဳံးကာ ဂုဏ္ယူဝ႔႔ံၾကြားေလ႔ ရွိၾကပါသည္။ တကယ္တမ္း လူမသိသူမသိ မိဘအရွိန္အဝါမရွိ ဝမ္းေရးအတြက္ မလုပ္မျဖစ္ သူတပါးအိမ္တြင္ကြ်န္ခံေနရေသာမ်က္နွာမြဲမိန္းမငယ္မ်ားကို အနို္င္က်င္႔ ေစာ္ကားေမာ္ကား လက္ရဲဇက္ရဲ လုပ္ေနၾကသည္မွာလည္း သူတို႔မွတ္ယူေနေသာ လူ႔အဆင္႔အတန္းထဲမွ တစ္ခု ျဖစ္နိုင္ေပသည္။
ပညာအရည္အခ်င္း ဘြ႔ဲရာထူးနဲ႔ ေခါင္းေမာ႔ ေျခဖ်ားေထာက္ေလ႔ရွိေသာ ပညာတတ္လူတန္းစားတို႔သည္ မိမိတို႔နဲ႔သက္ဆိုင္ရာ ေနရာတိုင္း ႒ာနတိုင္းတြင္ မာနမ်က္နွာမခ်ဳိျမေသာမ်က္နွာတို႔ျဖင္႔လူအမ်ားကို ဆက္ဆံေလ႔ရွိျပီး ၄င္းတို႔အက်ိဳးရွိမည္႔ မည္သည္႔ကိစၥအတြက္မဆိုလူမွဳေရး ေဖာက္ျပန္မွဳျပဳလုပ္ရန္ ဝန္မေလးၾကေပ။ ဤသည္မွာလည္း ထိုသူတို႔၏ လူ႔အဆင္႔အတန္းတခု ျဖစ္ေပသည္။
ျမင္႔ျမတ္ေသာ လူ႔အဆင္႔အတန္းေသခ်ာသည္မွာ လူတေယာက္၏ အဆင္႔အတန္းကို ထုိလူကိုယ္တိုင္ ျပသေနျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။လူတစ္ေယာက္၏ အျပဳအမူ အေျပာအဆို အေနအထိုင္သာမက အေရးၾကီးဆုံးျဖစ္ေသာ စိတ္ေနစိတ္ထား ျမင္႔ျမတ္မွဳ၊ စိတ္ထားတတ္မွဳ စိတ္ေကာင္းရွိမွဳ၊ စိတ္ဓာတ္ခိုင္မာမွဳ၊ မည္သို႔ေသာ အေျခအေနအခိ်န္အခါတြင္မဆိုမေျပာင္းမလဲမေဖာက္မျပန္ေသာ စိတ္ဓာတ္ခြန္အားရွိမွဳတို႔သည္ျမင္႔ျမတ္ေသာ လူ႔အဆင္႔အတန္းကို ျပသေနေသာ အဓိက အေၾကာင္းမ်ား ျဖစ္ေပသည္။
ခိုင္မာေသာစိတ္ဓာတ္ရွိမွသာလွ်င္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ နွင္႔ ရပ္တည္ခ်က္တို႔သည္မယိမ္းမယိုင္ ေက်ာက္တိုင္ကဲ႔သို႔ အျမဲ တည္တံ႔ေနေပမည္။ ထိုသုိ႔မဟုတ္ပါက သူတပါး၏ ေသြးထိုးမွဳ ေျမွာက္ပင္႔ေပးမွဳ ေသြးေဆာင္မွဳ ျဖားေယာင္းမွဳ ေၾကာင္႔ေလယူရာယိမ္းတတ္ေသာအေရာင္ေျပာင္းတတ္ေသာသူအျဖစ္ အလြယ္တကူ အေရခြံ လဲတတ္ေပသည္။ မည္သည္႔လုပ္ငန္းကိုမဆိုျပဳလုပ္ရာတြင္ အစမွ အဆုံးတိုင္ေအာင္ မိမိ၏ ရပ္တည္ခ်က္ ခံယူခ်က္ ယုံၾကည္ခ်က္ကို မျပိဳလဲေအာင္ထိန္းသိမ္းနိုင္ျပီး ပန္းတုိင္ကို ရယူရန္အတြက္ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္မူ အေျခအေန အခ်ိန္အခါေျပာင္းလဲမွဳ နွင္႔ ျဖစ္နို္င္ေျခရွိေသာ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားေပၚ မူတည္၍ သင္႔ေတာ္သလိုလုိအပ္သလို ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္သင္႔ေပသည္။ ထိုကဲ႔သို႔ေသာ လူတို႔၏ ေနာက္ဆုံးခရီးေနဝင္ခ်ိန္သည္ကား လွပ စည္ကားသုိက္ျမိဳက္မွာ ေသခ်ာလွေပသည္။
မိမိတို႔ အားသန္ရာကို မိမိတို႔ိသေဘာက်သလိုမည္သုိ႔ပင္သတ္မွတ္ေစကာမူပတ္ဝန္းက်င္၏ခ်စ္ခင္္မွဳ တန္ဖိုးထားမွဳ ေလးစားမွဳ ယုံၾကည္မွဳ အားကိုးမွဳ သာမက စံျပလူသားအျဖစ္ သေဘာထား မွတ္ယူမွဳမ်ားကို မိမိ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားျဖင္႔သာ ရယူနုိင္ေပမည္။
လူ႔စရုိက္နဲ႔ ပတ္ဝန္းက်င္လူ႔စရုိက္ဆုိသည္မွာ ပတ္ဝန္းက်င္နွင္႔သက္ဆုိင္သည္ဟု အေပၚယံအားျဖင္႔ ထင္ျမင္စရာရွိေသာ္လည္း ပတ္ဝန္းက်င္ထက္ အေရးၾကီးသည္မွာ လူ၏ ေမြးရာပါ ပင္ကိုယ္စရုိက္ျဖစ္ပါသည္။
ပတ္ဝန္းက်င္္ မည္မွ်ပင္ေကာင္းေစကာမူ ပင္ကုိယ္စရုိက္ မေကာင္းမွဳကို ဆုံးမပဲ႔ျပင္ လမ္းညႊန္ျပသထိန္းေက်ာင္းမည္႔႔သူ မရွိလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ရွိေသာ္ျငားလည္း ဆုိဆုံးမလြယ္သူ မဟုတ္လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေမြးရာပါ ပင္ကုိယ္စရုိက္တြင္ ဝါသနာပါ ပူးတြဲေနပါက မည္သို႔ဆုံးမေစကာမူတသက္လုံး မျပင္ေတာ႔ဘဲ ေသသည္အထိ မိုက္တြင္းနက္ၾကေပလိမ္႔မည္။
ပင္ကုိယ္စရုိက္ေကာင္းမြန္ေသာလူတစ္ေယာက္သည္မည္သည္႔ဘဝ၊မည္သည္႔္ေနရာမဆို၊ မည္သည္႔္အခိ်န္ျဖစ္ျဖစ္ မည္သုိ႔ေသာအေပါင္းအသင္းနဲ႔ ေတြ႔ေစကာမူ ပတ္ဝန္းက်င္ မေကာင္းသည္႔တိုင္ေအာင္လမ္းမွားေပၚေရာက္ရန္ အင္မတန္ခက္ခဲလွပါသည္။ထိုသူ၏ ပင္ကိုယ္စရုိက္ေကာင္းသည္ မိမိကုိယ္ကို ထိန္းေက်ာင္းနိုင္သည္သာမက ပတ္ဝန္းက်င္ကိုပါတည္႔မတ္ ေကာင္းမြန္ေစတတ္ပါသည္။ ပတ္ဝန္းက်င္၏ေကာင္းျခင္းဆိုးျခင္းသည္ထိုသူအေပၚမလႊမ္းမိုးနိုင္ဘဲထိုသူ၏ေကာင္းျမတ္တဲ႔ ပင္ကိုယ္စရုိက္အက်င္႔သီလ နွင္႔တကြ သင္႔ျမတ္မွန္ကန္တဲ႔ အေနအထိုင္သည္သာ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ၾသဇာသက္ေရာက္မွဳ ရွိေစမည္ျဖစ္သည္။
အမွန္စင္စစ္္ အေရးၾကီးဆုံးမွာ ပင္ကိုယ္စရုိက္နွင္႔ အသိဥာဏ္ေပၚ မူတည္ျပိး ျဖစ္ေပၚလာေသာ အျပဳအမူအေျပာအဆို အေနအထိုင္သာမက အက်င္႔သီလ သိကၡာ သမာဓိသာလွ်င္ အဓိကျဖစ္ေပသည္။
အကယ္၍ လူတစ္ေယာက္သည္ ငယ္ရြယ္စဥ္ကေလးဘဝက ဆိုးဝါးလွတဲ႔ ပတ္ဝန္းက်င္ဒဏ္ကို ျပင္းထန္စြာခံစားခဲ႔ကာ စိတ္ဒဏ္ရာ နာက်ည္းမွဳ စိတ္မလုံျခံဳမွဳ ရခဲ႔သည္႔တိုင္ ၄င္း၏ ပင္ကုိယ္စရုိက္နွင္႔ အသိဥာဏ္သာေကာင္းမြန္ျမင္႔ျမတ္မည္ ဆုိပါက ၾကီးျပင္းလာေသာအခ်ိန္တြင္ ေရာက္ရွိေနေသာ ပတ္ဝန္းက်င္နဲ႔ ေလ်ာ္ညီစြာမိမိကိုယ္ကို ထိန္းသိမ္းေစာင္႔ေရွာက္ကာ သင္႔ေလ်ာ္ေသာ ေအးခ်မ္းေသာ ျမင္႔ျမတ္သာလြန္ေသာ ကိုယ္ စိတ္နွလုံး သုံးပါးလံုးကို ပိုင္ဆိုင္နိုင္ေသာသူျဖစ္ေပမည္။ ပတ္ဝန္းက်င္ကို အျပစ္တင္ ေဝဖန္ လက္ညွိဳးထိုး ေနမည္႔အစား မိမိကိုယ္ကို ဆန္းစစ္ေဝဖန္သုံးသပ္ျပီး ျပဳျပင္ယူသင္႔ေပသည္။
လ႔ူတန္ဖိုးကို ၾကည္႔တတ္ပါေစလူဆိုသည္မွာ အစစအရာရာ မျပည္႔စုံနုိင္ေပ။ ေကာင္းေသာအားသာခ်က္ရွွိိနုိင္သကဲ႔သုိ႔ု မေကာင္းေသာအားနည္းခ်က္လဲ ရွိနိုင္ပါသည္။ ေကာင္းေသာအခ်က္မ်ားကိုသာ ၾကည္႔ျပီး လူေကာင္းဟု မသတ္မွတ္နိုင္သလုိ ဆိုးေသာအခ်က္မ်ားသာ ကြက္ၾကည္႔ျပီး လူဆိုးဟုလဲ မေခၚဆုိနုိင္ေပ။ ေကာင္းေသာ အခ်က္မ်ားသည္လူ႔ပတ္ဝန္းက်င္ကိုအက်ဳိးျပဳေနျပီးလူ႔အက်ိဴးေဆာင္ေန
မည္ဆုိပါကလူ႔အသိုင္းအဝိုင္းတခုလံုးကလူေကာင္းဟုသတ္မွတ္ေပလိမ္႔မည္။ ထို႔အတူ မိမိ၏မေကာင္း ေသာလုပ္ရပ္မ်ားက မိမိေဘးပတ္ဝန္းက်င္မွ အစျပဳျပီး လူသားအားလုံးကို အႏၱရာယ္ေပးနိုင္မည္ဆုိပါက လူဆိုးဟု ေခၚေဝၚေပလိမ္႔မည္။
လူ႔တန္ဖိုးဆုိသည္မွာ ၾကည္႔တတ္ေသာသူမွသာလွ်င္ ျမင္နိုင္ပါသည္။ လူ႔တန္ဖုိးသည္ ၾကည္႔တတ္္ေသာသူအေပၚမူတည္ျပီး အမ်ိဳးမ်ိဳး ေျပာင္းလဲေနပါသည္။ လူမ်ားကုိ အေပၚစီးမွ ၾကည္႔တတ္သူ တနည္းအားျဖင္႔ မိမိကိုယ္သာလွ်င္အေတာ္ဆုံး အတတ္ဆုံးလို႔ ထင္ေနေသာသူမ်ားသည္ လူအခ်င္းခ်င္း အထင္ေသးလြယ္ျပီးလူ႔တန္ဖိုးကို အလြယ္တကူမသိနိုင္ေပ။ လူမ်ားကို ေအာက္မွ ေမာ႔ၾကည္႔တတ္သူ (သို႔) မိမိကိုယ္ကို ယုံၾကည္မွဳမရွိသူမ်ားသည္ မည္သူ႔ကို မဆို အထင္ၾကီးလြယ္ျပီး ယုံလြယ္တတ္ၾကပါသည္။ လူမ်ားကို တန္းတူရည္တူသေဘာထားျပီး လူ႔အရည္အခ်င္းကို အထင္မေသးလြန္း အထင္မၾကီးလြယ္သူမ်ားသာလွ်င္ လူ႔တန္ဖိုးကိုမွန္မွန္ကန္ကန္ ျမင္နိုင္ ယုံယုံၾကည္ၾကည္ အသုံးခ်နိုင္ေပလိမ္႔မည္။ ေနရာတုိင္းတြင္ အယုံအၾကည္မလြယ္သင္႔သလို အယုံအၾကည္မဲ႔တာမ်ိဳးလည္း မျဖစ္သင္႔ေပ။ အစဥ္အျမဲ သံသယစိတ္နွင္႔ အထင္ေသးမည္ဆိုပါကလည္း ေနာက္ဆုံးတြင္ မိမိအရိပ္ကိုပင္ မိမိမယုံၾကည္ေတာ႔ဘဲ အထီးက်န္စိတ္ႏွင္႔ အရာရာက်ဆုံးသြားနိုင္ေပလိမ္႔မည္။
အမွန္စင္စစ္ လူတစ္ေယာက္၏ကံၾကမၼာကို မည္သည္႔နတ္သိၾကား နတ္ဘုရားမွဖန္ဆင္းယူ၍ မရနိုင္သကဲ႔သုိ႔ ေဘးပတ္ဝန္းက်င္မွလည္း ျပဳျပင္ယူ၍ မရနို္င္ေပ။ မိမိ၏ကိုယ္စိတ္နွလုံး သုံးပါးနွင္႔တကြကာယကံဝဇီကံမေနာကံတည္းဟူေသာ ကံသုံးပါးသာလွ်င္ မိမိ၏ဘဝတစ္ခုလံုးကိုသာမက သံသရာတေလွ်ာက္လုံးတြင္ပါ တန္ဖုိးရွိသူအျဖစ္ လမ္းျပၾကယ္သဖြယ္
ဖန္ဆင္းျပဳျပင္ယူသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ။
forward.ထဲကကူးယူထာတာပါ။ကြ်န္ေတာ္ဖတ္ဖိုု႔